Uitgebreide zorg

Elk SAG gezondheidscentrum biedt u een uitgebreid zorgaanbod. Onze zorgverleners werken onderling én op wijkniveau samen. Zo kunnen wij u zorg van hoge kwaliteit verlenen. Op elk gebied, hoe jong of oud u ook bent.

Huisartsenzorg bieden al onze centra. Het overige zorgaanbod verschilt per gezondheidscentrum. Hieronder vindt u het aanbod in SAG Vlaanderen.

> Fysiotherapie

Fysiotherapie Nieuw Sloten

Contact:
T: 020 61 52 295 
M: fysionieuwsloten@hetnet.nl

> Medische daignostiek

SALT

Contact:
T: 088-999 7777

> Diëtisten

Diëtistenpraktijk D8

Contact:
T: 06 24 24 81 46
M:  info@dietistenpraktijkd8.nl